Ceník služeb

Cena za poskytované služby je stanovena dohodou. Odvíjí se především od volby druhu námi poskytovaných služeb, dále pak od množství zpracovávaných dokladů, jejich složitosti, požadované periodicitě zpracování atd.

U většiny klientů máme stanovenu cenu měsíčním paušálem, v němž jsou již za splnění podmínky obsaženy i úkony spojené s uzavíráním měsíce, čtvrtletí a především účetního období. Jedná se o vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní (v ceně paušálu je zastupování za období, která spadají do doby účinnosti sjednané smlouvy).

Dalším způsobem sjednání ceny může být využití jednotlivých sazeb z platného ceníku za hodinu práce, hodinu porady, cena za zpracování přiznání, přehledů, závěrky, cestovné atd. dle platného ceníku.

Soubory ke stažení: